คุ้มขุนแผน

คุ้มขุนแผน ตั้งอยู่ที่ถนนป่าโทน ในตัวเมืองอยุธยาใกล้กับวัด มงคลบพิตร สร้างขึ้นเพื่ออนุรักษ์บ้านของขุนนางในสมัยก่อนไว้ให้ชนรุ่นหลังได้มาศึกษาสถาปัตยกรรมแบบโบราณ กล่าวคือเป็นตัวอย่างของหมู่เรือนไทยภาคกลาง ในรูปแบบเรือนคหบดีไทย เดิมเรือนแห่งนี้เป็นจวนสมุหเทศาภิบาล มณฑลกรุงเก่า พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมขุนมรุพงศ์สิริพัฒน์ทรงสร้างขึ้นในปี พ.ศ.2437 ที่เกาะลอยบริเวณสะพานเกลือซึ่งอยู่ตรงข้ามกับที่ว่าการมณฑล Continue reading คุ้มขุนแผน

จุดชมวิวกะตะกะรน

จุดชมวิวบนเกาะภูเก็ตนั้นมีอยู่เพียงไม่กี่แห่งที่ขึ้นชื่อในเรื่องของการมอบความทรงจำแห่งทัศนียภาพ และหนึ่งในนั้นคือจุดชมวิว กะตะกะรน หรือ “จุดชมวิวสามอ่าว” แห่งนี้ เมื่อขึ้นไปชมวิวจากศาลาหกเหลี่ยมบนนั้น คุณจะมองเห็นทิวทัศน์ที่สวยงามลงตัวด้วยท้องทะเลและชายหาดโค้งเว้าแบบพระจันทร์เสี้ยวเรียงต่อ ๆ กันราวกับธรรมชาติบรรจงวาดขึ้นมา Continue reading จุดชมวิวกะตะกะรน

หมู่บ้านทำหมอนขิตบ้านศรีฐาน

หมู่บ้านศรีฐาน หมู่บ้านในเขตตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร รู้จักกันในอีกชื่อหมู่บ้านทำหมอนขิตบ้านศรีฐาน มีขนบธรรมเนียมประเพณีความเป็นอยู่ และการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ยาวนาน คือการผลิตหมอนขวานผ้าขิด มีการเริ่มต้นมาจากการทำหมอนหนุนซึ่งใช้ในครัวเรือนและใช้ในการแลกเปลี่ยนสิ่งของเช่น แลกข้าว ปลา พริก หอมและกระเทียมแทนการซื้อขาย Continue reading หมู่บ้านทำหมอนขิตบ้านศรีฐาน

พิพิธภัณฑ์บ้านดำ

ศิลปะสถานอันเป็นผลงานของอาจารย์ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ในพื้นที่กว่าร้อยไร่ โดยภายในประกอบด้วยอาคารสถาปัตยกรรมท้องถิ่นภาคเหนือกว่า 25 หลัง และอาคารสถาปัตยกรรมท้องถิ่นประยุกต์อีกหลายหลังที่จัดแสดงศิลปะพื้นบ้าน ซึ่งเป็นผลงานสร้างสรรค์ของช่างท้องถิ่นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและของบางชิ้นเป็นของข้าวเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันที่อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี พากเพียรสะสมมาตลอดทั้งชีวิต ซึ่งบางชิ้นหาดูได้ยากแล้วในปัจจุบันเหตุที่ชื่อว่าบ้านดำนั้น น่าจะเกิดจากบ้านเกือบทุกหลังทาด้วยสีดำ และแต่ละหลังประดับประดาด้วยไม้แกะสลักที่มีลวดลายสวยงามวิจิตร และมีการนำเขาสัตว์มาประดับให้ดูโดดเด่น เช่น เขาควาย เขากวาง และกระดูกช้าง เป็นต้น
Continue reading พิพิธภัณฑ์บ้านดำ

สะพานเดชาติวงศ์

ใครเดินทางสัญจรผ่านจังหวัดนครสวรรค์จะต้องสะดุดตากับสะพานประวัติศาสตร์ แลนด์มาร์กโดดเด่นของจังหวัด ซึ่งเป็นเหมือนประตูสู่ภาคเหนือที่สำคัญของเมืองไทย และยังเป็นจุดชมวิวแม่น้ำสองสีที่สวยงามที่สุดอีกแห่งหนึ่งอีกด้วย สะพานเดชาชาติวงศ์แห่งนี้ มีลักษณะเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 404.5 เมตร มีทางรถกว้าง 6.50 เมตร ทางเท้าข้างสะพาน 1 เมตร Continue reading สะพานเดชาติวงศ์

วัดนันตาราม

จริง ๆ แล้วไม่ปรากฏว่ามีการสร้างวัดแห่งนี้มาตั้งแต่สมัยใด แต่พิจารณาจากรูปลักษณ์ภายนอกพอบ่งบอกได้ว่าที่นี่เป็นวัดตามแบบศิลปะพม่า มีวิหารสร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง ส่วนประกอบต่าง ๆ ของวิหารนั้นได้รับการประดับลวดลายฉลุไม้อย่างสวยงาม เช่น หน้าต่าง หน้าบัน ระเบียง ส่วนภายในประดิษฐานพระเจ้าแสนซึ่งสร้างด้วยไม้สัก มีเจดีย์แบบไทยใหญ่ พิพิธภัณฑ์ธนบัตรเก่า เครื่องใช้โบราณ ผ้าลายโบราณ รวมทั้งภาพวาดโบราณเกี่ยวกับการเทศน์มหาชาติแต่ละตอน
Continue reading วัดนันตาราม

วัดจันทบุรี

รายละเอียดของสถาปัตยกรรมที่สอดแทรกอยู่ใน “วัดจันทบุรี” สะท้อนให้เห็นถึงช่วงเวลาของความเจริญรุ่งเรือง และบอกเล่าวิถีชีวิตของผู้คนในยุคนั้นได้เป็นอย่างดี แม้ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าสร้างขึ้นในสมัยใด แต่พอสันนิษฐานได้ว่า ชุมชนเก่าแก่ที่อยู่รอบๆ วัด น่าจะเป็นชาวลาวที่อพยพมาจากเมืองเวียงจันทน์ ราวสมัยรัชกาลที่ 3 การใช้ชื่อวัดว่า จันทบุรี จึงน่าจะตั้งตามเมืองเวียงจันทน์เพื่อให้ระลึกถึง ส่วนเอกลักษณ์ของศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น เป็นความโดดเด่นที่นักท่องเที่ยวจะพบเห็นได้เมื่อเข้าเยี่ยมชมภายในวัดจันทบุรี ดูจากลักษณะของพระอุโบสถเป็นอาคารขนาดไม่ใหญ่นัก รูปทรงสอบขึ้นด้านบน มีงานปูนปั้นประดับเครื่องถ้วยแบบจีนบริเวณหน้าบัน ไม่ปรากฏช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ ซึ่งเป็นอาคารแบบพระราชนิยมรูปแบบหนึ่งในสมัยรัชกาลที่ 3 คงจะได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะจีน ภายในเป็นอาคารโถง ไม่ปรากฏแนวเสา ผนังโบสถ์เขียนงานจิตรกรรมฝาผนังโดยรอบ แสดงเรื่องราวพุทธประวัติและชาดกต่างๆ ที่น่าสนใจคือการเขียนลายผ้าม่านด้านหลังพระประธาน งดงามไม่แพ้ที่อื่นๆ หากองค์พระประธานมีพระพักตร์กลม ดูแปลกตา สิ่งสำคัญอีกอย่างคือ จิตรกรรมฝาผนังของวัดจันทบุรี มักได้รับการอ้างอิงในการกล่าวถึงสภาพความเป็นอยู่ของคนหลากชาติพันธุ์ในภาคกลางสมัยต้นรัตนโกสินทร์ เช่น ลาว จีน ไทยวน ไทสยาม ฯลฯ ซึ่งทุกวันนี้แทบจะไม่ปรากฏเอกลักษณ์ทางชาติพันธุ์ ให้เห็นกันแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการแต่งกาย ทรงผม ความเชื่อ สภาพบ้านเรือน แม้กระทั่งภาษาพูด นับเป็นบันทึกที่มีคุณค่าต่อการเรียนรู้อย่างยิ่ง
Continue reading วัดจันทบุรี

ประโยชน์ของบลอกโคลี

บอกโคลี 100 กรัม ประกอบด้วย โปรตีน 2.7 กรัม ไขมัน 0.3 กรัม คาร์โบไฮเดรต 3.7 กรัม แคลเซียม 10 มิลลิกรัม ฟอสฟอรัส 44 มิลลิกรัม เหล็ก 1.2 มิลลิกรัม วิตามืนบี 1 0.05 มิลลิกรัม วิตามินบี 2 0.23 มิบบิกรัม ไนอาซีน 2.8 มิลลิกรัม วิตามินซี 75 มิลลิกรัม และเส้นใยอาหาร 2.9 กรัม
Continue reading ประโยชน์ของบลอกโคลี

เนินพระ หรือ เนินยายหอม

เมื่อได้ยินเพียงชื่ออาจยังคาดเดาไม่ได้ว่า ‘เนินพระ’ หรือ ‘เนินยายหอม’ มีความสำคัญอย่างไร แท้จริงแล้วบริเวณนี้ถือเป็นโบราณสถานที่เก่าแก่มาก โดยขุดพบหลักฐานสำคัญหลายชิ้นด้วยกัน ย้อนไปประมาณปี พ.ศ.2479 พระธรรมวาทีคณาจารย์ (หลวงพ่อเงิน) เจ้าอาวาสวัดดอนยายหอม ได้ขุดเอาอิฐหักพังแถวชานเนินไปสร้างพระอุโบสถ Continue reading เนินพระ หรือ เนินยายหอม

ถ้ำตลอด

ถ้ำตลอดเป็นถ้ำที่หันหน้าไปทางทิศเหนือ และสามารถเดินทะลุจากปากถ้ำไปสู่อีกฝั่งหนึ่งได้ ภายในถ้ำมีบรรยากาศเย็นสบาย ทั้งยังมีพระพุทธรูปปางไสยาสน์สวยงามหนึ่งองค์ มีความยาว 11 เมตร หันเศียรไปทางทิศใต้ พระบาทหันไปทางปากถ้ำ ที่เล่าสืบต่อกันมาว่า ในปี พ.ศ.2431 นายบุญช่วย กุมารจันทร์ ได้รวบรวมเงินจากผู้มีจิตศรัทธา สร้างพระพุทธไสยาสน์องค์นี้ขึ้น และต่อมาได้สร้างพระพุทธรูปอื่นๆ เรียงรายไปกับผนังถ้ำด้านทิศตะวันตกเพื่อเป็นพุทธบูชาขึ้นมาตามลำดับ ส่วนผนังถ้ำทั้งสองด้าน ยังน่าตื่นตาด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนัง ฝีมือของครูแนบ ทิชินพงศ์ ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมสาขาจิตรกรรม ประจำปี พ.ศ.2534 และตรงกลางปากทางเข้าถ้ำมีสิงห์โตแกะสลักจากหินขนาดใหญ่ดูโดดเด่นสวยงาม นอกจากนี้ บริเวณภายนอกถ้ำมีพระพุทธรูปจำลองจากพระเกจิชื่อดังอันเป็นที่เคารพศรัทธาของประชาชนภาคใต้ ได้แก่พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ วัดธาตุน้อย, หลวงปู่คลิ้ง วัดถลุงทอง, พ่อท่านซัง วัดวัวหลุง, หลวงปู่ทวด วัดช้างไห้ และหลวงปู่เขียว วัดหรงบน ประดิษฐานอยู่ทั่วบริเวณให้ประชาชนทั่วไปได้สักการะบูชา สำหรับความเป็นมาของถ้ำตลอดนั้น
Continue reading ถ้ำตลอด